Галицький район м. Львова. ДНЗ № 109
 
_

Правила прийому

Шановні батьки!

     З вересня 2013 року розпочато електронну реєстрацію дітей до дошкільних навчальних закладів, яке здійснюється батьками, або особами, які їх замінюють за встановленою формою заяви на сайті.
     Відповідно до Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому в дошкільний заклад заявником мають бути подані наступні відомості (в тому числі персональні дані, які подаються заявником з дотриманням вимог Законодавства України), зокрема:

Про дитину:

  • Прізвище, ім`я по батькові;
  • Дата народження; 
  • ДНЗ, який обрали батьки;
  • Бажаний рік зарахування;
  • Адреса проживання;
  • Серія, номер свідоцтва про народження дитини, дата видачі свідоцтва та ким виданий документ;
  • Інформація про наявність пільг

Про батьків:

  • Прізвище, ім`я та по батькові батьків, або осіб, що їх заміняють;
  • адреса зареєстрованого місця проживання;
  • Контактні дані (телефон, електронна адреса)
Увага! Заявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, поданих в реєстраційній заяві.

Прийом дітей у ДНЗ проводиться у червні-серпні поточного року. Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у ДНЗ.